Välkommen till Norra Gotlands Brukshundklubb

Styrelsen 2018

 

Ordförande - Ebba Pettersson Mötesprotokoll

Vice ordförande - Camilla Pettersson

Sekreterare - Katarina Nilsson

Kassör - Ingrid Wahlén

Ledamot - Britt-Marie Ljunggren

Suppleant 1. - Karin Lannestedt

Suppleant 2. - Sandra Legfelt

Suppleant 3. - Gunnar Holm

Revisorer - Irené Molin & Monica Lindfors

Revisorsuppleant - Bo Torndahl

Valberedningen - Gunni Borong, Linda Rung, Henry Johansson

Övriga funktionärer:

Utbildningssektor - Irene Molin & Ebba Pettersson

Tävlingssektorn - Camilla Pettersson, Linda Rung, Susanne Winberg

RUS - Henry Johansson

Agility - Karin Lannestedt

Rallylydnad - Annki Eriksson

Tjänstehundssektorn - Monika Lindfors

Webmaster Susanne Winberg

Här når du samtliga i styrelsen : styrelsen@ngbk.org

Styrelsen har sammanträde runt den 1:a i varje jämn månad.

Har du synpunkter du vill att styrelsen ska ta upp? Maila....