Tävling

Ansvariga: Camilla Pettersson, Linda Rung, Susanne Winberg

Att träna och tävla är roligt både för dig och hunden. Det är inte bara kul att träna tillsammans med sin hund, man har även nytta av träningen i vardagen.

Det finns många olika dicipliner att träna och tävla.


Är du intresserad kan du läsa mer om alla grenarna på SBKs hemsida! Här följer några exempel.....

BRUKS

Inom brukshundssporten finns fyra grenar -SPÅR, SÖK, SKYDD & RAPPORT- och man tävlar med hunden på fyra olika nivåer.


Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i fältprov och dels i lydnadprov. 

LYDNAD

I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klasser där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består av grundläggande moment såsom fotgående med och utan koppel, hopp och platsliggande. 


Eftersom storleken på de deltagande hundarna kan variera har man anpassat vissa momen t ex hopp över hinder och apportering.


Alla hundar som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att delta i lydnadsprov. - även oregistrerade hundar tillåts tävla genom att ansöka om en speciell tävlingslicens.

RALLY LYDNAD

Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana.


Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras.

En bana består av 12-20 olika moment, som ofta är delar ur traditionell lydnad. Banorna ser olika ut varje gång.

IGP, BHP, BSL & BSP

SBK har även tävlingar i IGP (Internationell Prövningsordning) som är en kontinental variant till vår skyddshund.


BHP (BruksHundProv), BSL (Brukshundprov Spår Lydnad) och BSP (Brukshundprov Spår) är ett rent spårprov.

AGILITY

Agility är den snabbast växande hundsporten i Sverige. 


Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana.  Själva ordet "agility" betyder snabbhet & vighet.


Att träna och tävla i agility är en bra sysselsättning som stärker samarbetet mellan förare och hund.Det är en fartfylld sport, som både hundar och människor tycker är roligt. LÄS MER 

BRUKSPROV BEVAKNING

Svenska Brukshundklubben utbildar bevakningshundar och förare till Försvarsmakten.


Grenen består dels av fältprov och dels lydnadsprov. Även icke registrerad hund som är certifierad som bevakningshund äger rätt att delta. 

DRAGHUND

Tycker du om att springa, cykla eller åka skidor med din/dina hundar? Då sysslar du nästan med draghundsport. Det finns flera spännande grenar inom draghundsporten.


Om man vill tävla drag under vintersäsong kan man tävla på skidor i linkörning eller nordisk stil (hunden drar en pulka).


Har man flera hundar finns slädhund-stil, där föraren står på släden som oftast dras av flera hundar. Nu finns även flera barmarksgrenar inom draghundsporten.

SPECIALSÖK - NOSEWORK

SBK arbetar för att i framtiden få specialsök godkänt som en officiell prövningsform.

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter i skiftande miljöer.


Provet ska vara öppet för alla intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund. Provet ska även kunna bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

IPO-R (Räddning)

IPO-R är en form av bruksprov som på senare år blivit mycket populär. I Sverige kan man starta i grenarna spår, ytsök och ruinsök.


Alla grenar är öppna för vem som helst, utom den högsta klassen i ruinsök som bara är öppen för räddningshundar.