Kurser

Välkommen till Norra Gotlands Brukshundklubb

Välkommen till

NGBKs utbildningssektor

Ansvarig: Ebba Pettersson & Irene Molin


Är du intreserad att gå kurs?

Anmälan kan göras närsom. Vi startar när kursen är full och vi har tillgång till ledare.

Anmäl till Ebba Pettersson 370 70, Mob.nr 070-333 76 17 eller maila Ebba Pettersson

Det råder dock stor brist på instruktörer hos öns samtliga klubbar!


MÅLET FÖR VÅRA KURSER

är att utbilda föraren och dennes hund så att man får största möjliga glädje av sin hund i samhället. Det är viktigt att redan i valpstadiet -från 2 månaders ålder- börja utveckla samarbetet med hunden på rätt sätt.

Vi i klubben hoppas naturligtvis också på att ni som nya kursdeltagare blir så intresserade så att ni börjar tävla. Är ni intresserade av detta, så tveka inte att anmäla intresse till tävlingsansvarige – att börja hjälpa till på tävlingar är ofta en bra inkörsport till det framtida egna tävlandet. Även hjälp av annan form i klubben är vi tacksamma för – hör av er till respektive instruktör.

Vi vill också påminna er om att det resultat ni önskar uppnå med er hund under kursen till största delen beror på er själva. Träningen mellan kurstillfällena är ett måste om ni vill få lydnad på er hund under kursen. Instruktörerna är till för att hjälpa och vidareutveckla dressyren under kursens gång.


/Lycka till!VÅR KURSSTEGE:


VALP KURS

10 träffar- Kurslitteratur ingår "Allmänlydnads boken" av Inki Sjösten.


Kursen innehåller bland annat grundläggande etologi och dressyrlära (sitt, ligg, hit, gå fint i koppel), hundsjukvård, aktiverings och kontaktövningar samt miljöträning m.m.


ALLMÄNLYDNAD

10 träffar -  Kurslitteratur "Allmänlydnads boken" av Inki Sjösten.


Fortsättning på grundkursen och målet är att man ska få god allmänlydnad på sin hund - momenten sitt, ligg, stanna kvar, inkallning, koppelhantering m.m. Prova på spår/sök/uppletande av föremål.Kursen avslutas med att man genomför "allmänlydnadspasset" och utan att kunna visa upp ett sådant "pass" får du inte fortsätta till nästa kurs.


STARTKLASS

10 träffar -Kurslitteratur startklass med dvd av Inki Sjösten.


För deltagande krävs att du kan visa upp ett genomfört "Allmänlydnadspass". Kursen koncentreras till momenten som ingår i startklassen, samt teori och praktik kring hur en startklass tävling går till.

Kursen avslutas med officiellt eller inofficiellt lydnadsprov hos NGBK (tävlingsavgiften bekostas av klubben). För att fortsätta till nästa nivå (Lydnadsklass 1) krävs att ekipaget deltagit i tävling - startklass och fått minst 160 poäng.


APPELLKLASS

10 träffar - Kurslitteratur preliminärt Arbetshäfte Appellklass med dvd akl lydnad.


Innehåller momenten i appellklass (även spår och budföring) och riktar sig främst till tävlings intresserade.

Referenslitteratur: Spårhunden med dvd av Inki & Roland Sjösten.


Kursen avslutas med officiellt appellklass-prov hos NGBK.

Efter denna kurs bör man vara mogen att driva dressyren vidare för "egen maskin" eller i en träningsgrupp.

Krav är godkänd på allmänlydnadspasset.


MIXKURS

10 träffar, "pröva på" kurs.

Spår/uppletande

sök

Agillity/Rallylydnad

Lydnadsmoment

Krav är godkänd på allmänlydnadspasset.

NGBKs HUNDSHOP

I klubbstugan finns en begränsad mängd hundsportutrustning till försäljning.

Sortimentet kan variera, men det finns bland annat böcker, bollar, koppel, spårlinor, klickers m.m.

Är det något du saknar kan du tipsa ansvarige genom att skicka ett mail till kassor@ngbk.org.