TJÄNSTEHUND

Svenska Brukshundklubben är en av 18 ideella organisationer som har i uppgift att sprida totalförsvarsinformation samt att rekrytera och utbilda personal och hundar till Försvarsmakten och civila myndigheter.


PATRULLHUND

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.


Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.


RÄDDNINGSHUND

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne sök upp och markera försvunna personer eller personer som begravts i rasormråden. Hunden tränas i att söka av stora områden och räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl a lösa underlag, höga höjder, rök och buller.


Numera har SBK även i uppdragattutbilda sjöräddningshundar


Läs mer på SBKs hemsida!