Mentalitet & Rasutveckling (RUS)

Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för 17 hundraser i Sverige. Det är hundraser som visat sig speciellt lämpande för Brukshundklubbens ändamål och därför kallas dessa raser för bruksraser. Utöver dessa finns det en hel del andra arbetande hundar, till exempel jakthundar, som i dagligt tal kallas för brukshundar.


De raser som finns inom Svenska Brukshundklubben har höga krav på mentalitet, funktionsduglighet och fysisk sundhet. Det innebär att hundarnas fysik ska klara arbetet som brukshund och samtidigt lyckas bra på utställning.


Samhället ställer idag höga krav på våra hundars mentalitet, kort och gott - en sund själ i en sund kropp. Ägarens roll är viktig i valpens utveckling till vuxen hund. En hund med de allra bästa förutsättningarna att bli en trevlig arbetskamrat och familjemedlem kan spolieras av felaktig uppfostran eller dålig uppväxt och miljöförhållanden. Genom att välja en uppfödare med omsorg och gå kurs i Brukshundklubben ger rätt vägledning om man själv är orutinerad.


Oavsett varför man har hund vill alla hundägare ha en nära och trygg relation med sin hund. En bra sätt att få det är att lära känna sin hunds mentalitet. Då kan ett steg på vägen vara att delta med hunden i ett mentaltest - LÄS MER!

Innan du köper valp

Att skaffa hund innebär ett stort ansvar och mycket glädje. Vi i SBK har samlat information som hjälper dig som hundägare och inför valpköpet.


Innan du köper valp eller vuxen hund finns några grundläggande förutsättningar som du behöver kunna uppfylla. Allt för att du och din hund ska kunna få ett riktigt bra liv tillsammans.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

SBKS mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.


I ett MH beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.