Rus

Välkommen till Norra Gotlands Brukshundklubb

Välkommen till

Rasutvecklings sektorn (RUS)

Ansvarig - Henry Johansson


Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för 17 hundraser i Sverige. Det är hundraser som visat sig speciellt lämpande för Brukshundklubbens ändamål och därför kallas dessa raser för bruksraser. Utöver dessa finns det en hel del andra arbetande hundar, till exempel jakthundar, som i dagligt tal kallas för brukshundar.


De raser som finns inom Svenska Brukshundklubben har höga krav på mentalitet, funktionsduglighet och fysisk sundhet. Det innebär att hundarnas fysik ska klara arbetet som brukshund och samtidigt lyckas bra på utställning.


Samhället ställer idag höga krav på våra hundars mentalitet, kort och gott - en sund själ i en sund kropp. Ägarens roll är viktig i valpens utveckling till vuxen hund. En hund med de allra bästa förutsättningarna att bli en trevlig arbetskamrat och familjemedlem kan spolieras av felaktig uppfostran eller dålig uppväxt och miljöförhållanden. Genom att välja en uppfödare med omsorg och gå kurs i Brukshundklubben ger rätt vägledning om man själv är orutinerad.


Krav på god mentalitet hos våra brukshundar präglar både Brukshundklubbens tävlingsregler och aktiviteter. Bland annat måste alla uppfödare mentalbeskriva sina avelsdjur och alla hundar som tävlar i bruksprovska kunna uppvisa resultat från utställning.Hundars mentalitet

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.


Mentalbeskrivning Hund (MH)

är den testform som används för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Alla hundägare har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.


För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på brukshundsrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan mer en beskrivning som protokollförs.


Korning

Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehåller tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel.


Mentaltest

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar såsom samarbete, social själv-säkerhet, rädslor etc. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.


Exteriörbeskrivning. En exteriörbeskrivare känner igenom hunden och bedömer hur hunden ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll -antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.


Veterinärdel I korningen ingår det också att röntga höftlederna. Många hundraser har problem med en ärftligt fel som heter höftledsdysplasi. Hundens höfter bedöms utifrån en skala mellan A och E, där A och B-höfter är godkända.


Om hunden blir godkänd i samtliga delar erhåller hunden titeln korad vilket är mycket meriterande. Resultatet redovisas på Svenska Kennelklubbens hunddata.
VÅRA BRUKSHUNDRASER

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). SBK har avelsansvar för brukshundsraserna. Som specialklubb inom SKK har SBK till uppgift att främja en sund avel av klubbens raser för mentalt, exteriört och hälsomässigt fullgoda hundar.