Styrelsen

Välkommen till Norra Gotlands Brukshundklubb

   Styrelsen 2019

 

    Ordförande -     Ebba Pettersson                                                                                          Mötesprotokoll

    Vice ordförande -  Camilla Pettersson

    Sekreterare - Katarina Nilsson

    Kassör - Ingrid Wahlén

    Ledamot - Britt-Marie Ljunggren

    Suppleant 1. - Karin Lannestedt

    Suppleant 2. - Sandra Legfelt

    Suppleant 3. - Gunnar Holm

  

    Revisorer - Irené Molin & Krister Edström                                                                                     

    Revisorsuppleant - Krister Edström                                                                                                     

    Valberedningen -   Gunni Borong, Linda Rung, Henry Johansson                                           

                                                                                                                                                                    

    Övriga funktionärer:                                                                                                                               

    Utbildningssektor - Irene Molin & Ebba Pettersson

    Tävlingssektorn - Camilla Pettersson, Linda Rung, Susanne Winberg                                                                                  

    RUS - Henry Johansson                                                                                                                         

    Agility -Styrelsen

    Rallylydnad - Annki Eriksson

    Tjänstehundssektorn - Styrelsen

                                                                                              

    Webmaster Susanne Winberg

                                                                                                                                              

    Här når du samtliga i styrelsen : styrelsen@ngbk.org

     styrelsen@ngbk.org   

    Styrelsen har sammanträde runt den 1:a i varje jämn månad.

    Har du synpunkter du vill att styrelsen ska ta upp? Maila....