Tjänstehund

Välkommen till Norra Gotlands Brukshundklubb

Välkommen till

NGBKs tjänstehundsektor

 


Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvars-makten, samt hundekipage till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Intresserade medlemmar utbildar här sina privata hundar till Räddningshundar eller Försvarsmaktshundar. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet. Det bedrivs även tävlingsverksamhet för tjänstehundar.

Är Du intresserad av att utbilda din hund till tjänstehund? - Kontakta NGBKs ansvarige Monika Lindfors. 


FÖRSVARSMAKTSHUND

Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta posteringar och längs patrullstigar tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. Vid patrullering kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår, genom vittring på marken, och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

På uppdrag av Armén/Hemvärnet och Flygvapnet och Marinen utbildar Svenska Bruks-hundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. Hund och förare ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbanden. LÄS MER!


RÄDDNINGSHUND

Denna hunds främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshund-klubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddnings-hundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Några av Räddningshundens uppgifter är att bland rasmassor, vid t.ex. jordbävningar, söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl. a. lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld. Hunden tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer. Räddningspersonal kan på detta sätt koncentrera sitt arbete och snabbt undsätta innestängda och skadade. Räddningshundarna kan också göra betydelsefulla insatser vid andra katastrofer och händelser, t ex vid tågolyckor, vid sök efter försvunna personer eller vid sjöräddnings-insatser.

Hundens ras har ingen betydelse vid utbildningen till Räddningshund, även blandraser är välkomna. Det viktiga är att hund och förare har rätt kvaliteter.


Både nationella och internationella IPO-R-prov arrangeras kontinuerligt inom räddnings-hundsverksamheten. Varje år hålls också ett svenskt mästerskap och världsmästerskap för räddningshundar. LÄS MER!